Ramón Besonías

O Pensamento visual é unha forma de divulgar ideas a través de debuxos, iconas e pouco texto. É empregado en escolas e universidades de todo o mundo e Ramón Besonías é un auténtico experto no uso deste método, que aplica con éxito nas súas clases de filosofía co alumnado de secundaria. No Papagaio encárgase de achegar conceptos filosóficos básicos, a través deste método, para que os nosos lectores e lectoras se atrevan a pensar!