Tor Freeman

Gran debuxante! Creadora de historias magníficas, case sempre con animais de protagonistas e un toque de humor. Súas son as famosas series: Otto o can carteiro ou os Irmáns Tucán. É unha colaboradora habitual en revistas inglesas e francesas. Esta vez temos a sorte de contar coa súa colaboración no Papagaio, cunha serie de cómic chamada Sigismon e a veciñanza.